OCR Output

211
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

s.4 Goda Pappa, ndér Pappa skrifver till mig sa lat mig fa veta precis
propotionerna pa grafven och det liggande korset, ty jag ämnar nu
beställa ram och kors så att jag kan få grafven i ordning innan
jag reser. ¬

Helsa så hjertligen Mamma och syskonen och alla ifrån

Pappas Frida

Ant. i marg.:
s.4 Helena gläder sig dagligen åt Morfars ankomst. Och har redan ut¬
räknat placeringen i vagnen. Har Pappa tänkt

S.2 taga egna hästar efter Pappa tänker fara landvägen hela vägen?