OCR Output

209
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Ant. i marg.:

s.7

s.6

P.S. Barnen 4ro friska, men hvad mig sjelf vidkommer sa ar det
medelmattigt mina krafter ha blifvit grufligt med¬

tagna i vinter, och med modet och sinneslugnet är det ofta klent.
Det förefaller mig större omväxlingar och mera

bråk dessa kommande månader, än jag tyckes rå med och jag är just

rädd att minne, radighet och sinnesslugn skola svika mig.