OCR Output

s.7

206
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

I morgon 4r det fragodag. Wedén och Klockhof komma sannolikt att

täfla om de flesta rösterna, ty de voro beggge särdeles omtyckta.