OCR Output

s.6

205
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

par veckor sedan af Tit. Huss angående det samma.

Hvad rentorna beträffar har jag ingen oledning tro att de icke
äro betalda, och vid tillfälle skall jag leta efter gqvittanserna
som jag likaledes ej tviflar på att de icke äro förvarade, ifall
sådana erhållas. Wi ha till ock med fått betala räntorna på For¬
nanders lån af Fattigkassan för 3:ne år.

Funderingarna att medtaga piga har jag helt och hållet förkastat.
Och nu vill jag helsa och be Mamma om hon kunde betinga nagon åt
mig der hemma tills den tid jag anländer. ¬

Nog är det bra om Pappa är god och medtager kappsäck, i synnerhet
som min också är bra liten.

Nog vet jag möjligtvis en utväg att betala skulden. Först och
främst har jag några tunnor korn som jag kanske får 100 riksd. R.
för, och innan Juni månads slut hoppas jag det vara sållt, för det
andra kunde jag i nödfall sälja sängkläderna före auctionen ¬

Äfven skall jag innan terminens slut ha auction på böckerna oppe i
Scholan - Och för det tredje, om Pappa eller någon af syskonen
ville lösa guldkjeden, för hvilken jag, som Pappa vet, betalte 75 R.
Rg. - - detta allt torde tillsammanstagit utgöra hela summan och
då vore ju det lyckligaste fallet; att få på en gång leqvedera
skulden.

Hvad säger Pappa om det?

Det alldra versta är om jag blir lagsökt för Fornanders skuld,
men den summan finge jag väl låna här i Stan. Hvad det ändå skulle
lätta min börda om jag blefve skuldfri. Goda Pappa låt mig få veta
huru Pappa vill.

Jag emnat skrifva till Mamma men hinner ej nu ty jag har blifvit
hindrad.

Helsa således henne hjertligen och de alla! ¬

Med hvilken innerlig tacksamhet jag tänker på Pappa och hemmet
kan jag ej uttrycka. ¬

Hvad min helsa angar så är den rätt bra men mitt mod är sämre. ¬

Helena är hos kamrer Hallström på Frösson, och
har varit der sedan påsk.

Pappas Frida
Den 2 april 1853