OCR Output

203
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

s.4 skall blifva! - Jag kan icke annat än längta efter den äfven ehuru
skiljsmässan härifrån alltid måste blifva på kostande. Men få se
hvad lycka jag har att på hemorten bereda min utkomst.

Här kunde nog vara förtjenst, men allt ting dyrt, så väl mat som
ved m.m. Och i alla fall har jag länge sedan fattat mitt beslut ¬
att jag vill hemåt.

Helsa hjertligen Mamma

Ant. i marg.:
s.4 och syskonen samt Grafstrémst m.f. ifran Pappas
tacksamma dotter

in Mars 1853 Fredrique