OCR Output

s.6

s.8

199
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

väl 5 qvarter bred och knapt 7 qvarter hög. Man kunde väl sy mattor
omkring dem. Men kan man umbära lass och hälldre skicka en lar vid
tillfälle ifall det blir billigare, så är väl det bättre. Ty be¬
tala får man

nog för allt hvad man skickar.

Man åt svägerskan Anna som är hos mig har köpt Georgs pels efter
38 R. rg. (klädet var bra, men pelsfodret klent) och ville gerna
tjena af något dermed att få skjutsa mina saker till Sundsvall.
Hvad säger Pappa om allt detta? Jag vill i allt ställa mig der¬
efter, men ej sidera Pappas hitkomst, som ej allenast jag men
många andra gläder sig åt.

Sängkläderna har jag tänkt sälja ty de betala sig väl här. Det
minsta är 1 riks. marken, men för de dunkläder jag fick hemifrån
sade Hufverberg att jag alltid skall få mera. Han yttrade att e¬
huru han hade bra nog mycket deraf förut, så skall han ta dem på
auktion om de ej gå högre än en riksd. eller något deröfver. Jag
har tänkt att jag får väl berga mig med halmdyner när jag kommer
hem och blott kuddar af dun. Och i hvilket -fall som häldst har jag
nog ej tillgångar att behålla dem ty om jag behåller allt som är
mig
dyrbart och kärt så betalas ej skulderna dermed. Jag är nog i
brydderi: huru jag skall göra med silfret, hvad jag skall sälja der¬
af. Utom barnens skedar som äro 7, hvilket naturligtvis är deras
egendom, har jag 6 matskedar och 6 theskedar hvilka Georg fick af
Umeborna, dessutom har vi låtit göra en matsked, och en såslef
har han köpt som varit gammal i slägten. En förläggarslef ha
vi fått, tvenne dito stråslefvar, och silversakerna, present af D.
Grafstrims. Af Borgmastar Sanströms som nu äro i Sala fick Georg
när han vigde dem (hon är född Hallström) en ganska dyrbar guliring,
ej vet jag om jag kan sälja den.

Om syn å bostället har jag ej hört talas om skulle behöfvas här,
men hvad det beträffar sa tror jag ej det blir farligt. Krydgar¬
den var endast ett vanvardat potatisland och är nu uppbrutit till
kryddgård med gångar och planterad med trän och buskar. Och lotten
som var endast
en sjelfväxt betäshage och är nu uppodladt 3:ne stormälingar. Hvad

Prestgården beträffar så var den i ganska miserabelt skick nar