OCR Output

80

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Ant. i marg.:
S.5 Cygneus och alla vanner och bekanta. Hvad jag nu langtar att
fran hemmet erhalla bref.
Eder Lydiga dotter

Fredrigque

s.1 Georg som ej hinner skrifva anhaller lika med mig om sina hjert¬

ligaste helsningar sa val till Pappa och Mamma som till andra.