OCR Output

S.

1

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Till Ceorg Palmquist och Fredrika G. Linder

Den 15 Augusti 1847.

Ser jag Er, förenta två!

Med hvarandra troget gå

Till att dela lifvets öden

Tänker jag: i hjertat bo

Deras Englar, Kärlek, tro.

Och det hopp, som ler i döden.
Hören, hören vännens röst.

Er till lifvets sena höst

Dessa Englar lede!

De göre mödans dag af minnen säll!
Frid, de gjuta öfver hvilans quäll!
Kring Ert lugna tjäll

Sina vingars skygd de brede!

Tvenne blommors doft och glans

Bär i dag Er bröllop krans;

Edra Englar ha dem knutet.

Hvita Liljan glänser der,

Hon bekant med himlen är

Det är tron, som henne brutit.

Rosen öppnar der sitt sköt,
Kärleken, som henne bröt,

Hennes vällukt andas.

Der har ock hoppet fått sin eternell,
Kransen lika frisk vid lifvets quäll
Blomme i Ert tjäll!

Der dess glans och vällukt blandas.

72