OCR Output

s.1

64
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Hulde Pappa!

Nu har Tante sagt att jag far vara har afven Apr. månad, utan
betalning hvilken godhet jag tycker är så stor att jag knapt
vågar tro mina öron.

I morgon börjas pensionen åter. Det skall just bli rätt svårt,
ty man ej är glad till lynnet; äro lexor tröglästa, och ingen¬
ting går med nöje.

Jag har skrifvit till Albert angående kappsäcken, men har ej
ännu fått svar. Theodor har skrifvit ett långt interessent bref
på franska och det hade varit ännu roligare om det kommit ett
par veckor förr. Han var så ovanligt glad och skämtsam denna
gång; hade Amalia
lefvat, skulle jag ha visat det åt henne.

Formar och lod till Hårarbete hade Amalia beställt i Köping,
som jag nu fått det kostar 3 R:32.

Tante helsar så mycket. Jag har i dag så dålig penna så att
jag ej kan skrifva bättre. Mina innerliga och vördnadsfulla
helsningar ber jag Pappa vara god och framföra till Södermarks
och Profesorskan samt Stenbergs m.fl. ifrån

Pappas
lydiga dotter
Fredrika
Sala d. 13 Mars 1842