OCR Output

s.4

56
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

mig att skrifva haérom till Moster Hanna. Jag vet ej rätt om det
kunde vara en vink att det blott berodde pa Pappas svar, och
att det ej var hennes riktiga mening. Emedlertid är jag rätt led¬
sen ty jag frugtar att Tante ångrar att hon propounerat avdrag.
Det kanske dock möjligen är en misstanke af mig
men jag ville ändå nämna det. Fru Breifällt vet hela olyckan om
sin brottsliga son. Till ökning af sitt flerfaldiga brott har han
skrifvit till föräldrarna och bedyrat på sin sa¬
lighet sin oskuld, samt upprepat din heliga odra. Apropos en pre¬
sent är vanlig till Tante af hvar och en som varit i hennes pension.
Huru skall min Goda Pappa vara i tillfälle till en sådan som har
så många utgifter? Just som Theodor kom suto Moster och jag vid
skrifbordet, då jag höll på sluta Fru B.s bref. Nu lider klockan
till1 på natten, jag är rätt sömnig, men vill ändå sluta mitt bref
till Fru B.s hvars vänliga skrifvelse var mig så välkommen. Helsa,
bästa
Pappa hjertligt flickorna ifrån

Pappas lydiga dotter

Fredrica