OCR Output

ö . . 3
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 5

Johan Anders Linders brevväxling

s.4 I gar reste Fantarna. Bdsta Pappa helsa sa innerligt till
Lady och Moster Söderm: samt flickorna och lika så Profesor¬
skan, samt Stenbergs med fl: ifran

Pappas lydiga och tacksamma

Fredrika.

Ant. i marg.:
s.4 P.S. Moster Louise ber Pappa vara så god och samla märg af
renben så mycket som möjligt uti en bunke för Mosters växande

kräfta, med något bud i höst.