OCR Output

32
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling
S.2 det vist mycket nyttigt för mig att *

Ant. i marg.:

S.2 ett år till men hvar gång jag är här på H. kan jag inte fa *
men med *

S.1 i alla afseede af kan jag intet beskrifva, i synnerhet denna
vackra tid. Mina Alskade Mostrar hvad jag håller af dem. Jag
omfamnar Pappa i min inbilning ¬

Helsa goda Pappa tusende falt till Söderm:s och de som fråga
efter
Fred >

Hur | trasigt i kanten |

+ Otydligt i originalet /EE