OCR Output

Ss.

Ss.

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv 31

Johan Anders Linders brevväxling

Hanöberg de 21 Juin 1841
Mon cher pere!

Apres avoir arivée de la ville Sala, je suis enfén chez mes
bonnes Tantes dans Hanéberg. Tous pensionaires ont [reeu] per¬
mission d'un mois; pourtant Tante a en la bonte', 4 dinece que J'y
portirae passeés quinze jours; Mais si elle prendra les eaux, il
faut avrete'r quatres sem ain. Ce n'est pas decide’ encore. Mon
bon pere pour votre derniére la lettre je remereie * humblement.
Quelle grande [joce] c'etais * moi a recevoér si bounes aver¬
tissemens de mon amie; Je ne imagine comment joliment c'est ala
maison le jardin fut charma Ah, qu'une foi venir chez moi, revoer
mon cher papa, mes frénes, ma soeur et mes tous amies! Mon sejour
dans Sala est interessant, mais jamais si agreable * dans Umea.
Tante est si bonne, ej je l'aime bien. Amalia est ma plus bonne
amie ici. C'est une joie pour moi d'avoir ce beau Hanéberg, ou
je joie avec mes Tan * de le douse ete!

Det Föll mig in att skrifva lite pa franska, men det torde vara
ganska ofullkomligt.
som jag intet har här något svänskt och franskt lexicon är det
rätt svårt att komma ihåg alla ord, derföre har jag kanske valt
opassande. Det är bra skada att Sophie intet läser franska hon
glömmer väl den alldeles. Om det är mycket illa och ofullständigt
det jag skrifvit på franska ber jag Pappa komma ihåg att jag intet
skref för Pappa. Det kan synas något af * jag annars lär mig, ¬
men musiken - jag har varit grufligt ängslig öfver den och för¬
blifver det. - Jag spelar vist öfver och bjuder till mer ju äldre
jag blir ju styfvare blifva fingrarna. Och dessutom är det ofta
mellantider som ej Tante spelar med oss; till påsk en vecka till
Pingsten och i julas 4 veckor, samt nu, det vill säga mycket.

Efter som Pappa var så god och låfte mig få köpa pänslar har
jag nu skickat till Stockholm med en fru som har rest, att få dem.

Har Pappa fått både det bref som jag skref till den 1:sta maj,
som jag lade i Profesorskans, och det som jag skref sednare? Nu har
jag slutat en stor blombuquette som jag målat i färger, samt börjat
ett litet landtskap. Pappa nämde i höstas innan jag for att jag
skulle montera En förgätmigej ifrån Ulrecelund, men Pappa låfte
att skrifva och riktigt underrätta mig hvarest. Jag vill skicka
min nota på hvad jag köpt; jag, är förskräckt öfver summan. Om

jag får stanna här, om Pappa har råd att betala för mig, så är

* Otydligt i originalet /EE