OCR Output

28
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Ss.3 öfver huru tiden far. Gud valsigne Pappa fir alla de midor
Pappa har i synnerhet för sina barn, och måtte vi en gång
glädja Pappa; äro alltid mina ofta upprepade hjertliga önsk¬
nindar.

Få se nu om jag får den glädjen att höra det Pappa är frisk
då Pappa skrifver till sin
Lydiga och tacksamma dotter

Fredrique.

5.4 Till
Herr Pastor J.A. Linder
Hedesunda.
Ant. i marg.:
S.2 P.S. Skall det ej blifva någon lägen het i vår att skicka min

chfuJal, samt en till fransk gratoriare ( * är så gamla,

Pappa har ju andra) samt en Geografie?

* Otydligt 1 originalet/EL