OCR Output

s.1

S.2

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv 27

Johan Anders Linders brevväxling

Sala 18 22/4 41
Min Goda älskade Pappa!

Jag ville liksom Moster skrifva till Pappa till denna dag,
på hvilken jag inte förr varit skild ifrån hemmet längre, än
till Prostgården. Jag mins att Mamma ibland skref verser till
Profesorskan, nu erhåller hon ej sådana mer af henne. Matte
nu dessa rader träffa Pappa vid hälsa. Ack jag är så ledsen
innan jag blir viss derom sedan jag nu fått veta af Sophie
att den felats Pappa.

Mariebebådelsedagsafton voro vi hos Friherrinnan [K]Haller¬
holm. Påskafton voro de, och några andra, här på påskägg. De
öfriga påskdagarna voro vi hemma, utom Amalia, som var på
maskraden andagen. pensionairerna hade laf 6 dagar med Helg¬
dagarna inberäknade, en af dessa
var jag till Fru Ålström. Nu spelar jag dagligen ur Prumes
mellancolie. 2 nya strängar har jag köpt till guitarren Som
jag begagnar. Pa Numa Pompilius * läser jag duktigt (esc¬
plecationslexor) fir att hinna slut på första delen till mid¬
sommar .

Jag målar emellanåt pa en bougette jag mins ej om jag hade
börjat den då jag sist skref. Det är just på en morgonstund
som jag nu skrifver, jag är den första utom pigan, uppe i hu¬
set; ack, hvad det är skönt att komma opp så här tidigt samma
tid vill jag alltid vara uppe, kl.3 quart på 4. Sedan jag
skrifvit skall jag spela öfver en timma, och sedan 1 för Tante.
Se så, nu har Amalia kommit upp och sitter i samma rum, och
spelar på forte pianc,, ack! om jag kunde flytta öfver till
Pappa denna Sköna musik, som hon framtrollar på det * in¬
strumentet,
hon spelar med utmärkt färdighet, förenat med mycken smak och
känsla.

Jag har nyligen:haft bref: från. Theodor som mår väl, och bor på
samma rum som förr, men ej från Albert, han måtte väl ha myc¬
ket göra. Jag undrar om det passar sig så att, Bröderna till
sammans kunna få fara hem. Och hvem får jag följa med sedan,
ack! om Pappa kom ändå, hur ämnar Pappa?

Jag ville så gerna skrifva mera men är väl tvungen att spela

öfver innan Tante kom in, då jag ser på kl. blir jag förvånad

* Otydligt i originalet/EL