OCR Output

Ant.

s.2

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

i marg.:
P.S. Moster Alstrém samt M. Alh har bedt mig helsa rätt

mycket

20