OCR Output

18

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

5.1 ömt och rörande att höra det. - Min resa blir nu för det mästa
ett samtalsämne * * *

s.4 Hos Fru Ålström träffade jag en Brucksmästare Sevån med fru. Den
förre kände igen mig igenom fenstret, fast han inte sett mig för¬

ut. - på mine Bröder.

*Otydligt i originalet/EE