OCR Output

Ant.

s.1

15
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

i marg.:
Otilia skall resa bort derföre vill jag wara med henne så länge
jag kan. Jag skall ligga här i natt. I morgon far Albert. God¬
natt söta Pappa.