OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

s.4 Helsa hjertligen gode Pappa alla hos Sdédermarks. bed sma¬
flickorna skrifva till oss. Alla samtliga helsa till Pappa.
Tack goda Pappa för löftet att fa flere bref. de ha nu kommit
från kyrkan.
Helsa Albert ifrån Pappas ödmjukt tacksamma dotter

Fredrika.

P.S. Degerman, som har varit flickornas räkne- och skrifmästare,
far i morgon

Ant. i marg.:

s.4 och skall medtaga mitt bref. ack! om Pappa ville skicka papper
och ny panna,

s.3 vill Pappa äfven vara god och köpa mig ett tyg till ett svart

5.2 förkläde det jag nu kunde få sy mig här, och är nog i behof deraf.