OCR Output

s.6
s.7

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

trodde henne mycket gerna villa komma, att

mottaga hushållet. Hon var här i Deoerf. i fjol, hon var äfven
och helsade på hos oss, om det varit något project dem emellan
vet jag ej.

Ulla Burman har en besynnerlig sjukdom som hon hit-tills cacherat,
hon vrider hufvudet åt sidan ögonen få en besynnerlig riktning,
hon har ingen sansning hon har haft det flera gånger om dagen
och så har det varit sen lång tid, vist hör hon när man ropar
hon säger att när hon tager för ögonen blir det bättre.

Nu längtar jag att få träffa Pappa efter så lång skillsmässa.
Få se om jag nu hinner få något bref ifrån Pappa innan vi fara.
Helsa Albert och alla som äro goda och fråga efter

Pappas
lydiga dotter Fredrika.