OCR Output

s.8

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

De har bott i närheten och dagligen fått Farbrors skötsel och
värd, dessutom finnes här flera sjuka. I quällst skref
jag till syskona Södermark.

I ottsangen har jag varit, det blåste så att man knapt kan gå ¬
nu i högmässam är Sofi tillika med Nenne, Most. B. och några af
flickorna. alla alla har bett mig helsa till Pappa.

Helsa Albert och Lady ifrån Pappas
ödmjukt tacksamma dotter

Fredrika.