OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

s.4 nu genast ga till stan med posten. helsa Pappa Sophie Mostrarna

och Theodor och Cousinerna ifran mammas Fredrica. Nenne hälsar

Ant. i marg.:
s.4 P.S. Jeanette helsar sa mycket. och fran mormor Flurr och Stina,
5.3 kan jag helsa. pigorna helsa äfven. Kycklingarna må väl, samt

5.2 Sophies äppelltren, säg henne det.