OCR Output

s.1

s.2

s.å

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Lird. Den 13 - Juli 1839
Hulda Alskade Mamma!
den 10.

Nu ären i väl framme när i fån detta bref, förmodar jag, och
jag börjar nu, med att helsa eder en god dag. Fortsatsen af
mammas resdag efter skilsmässan måtte jag väl omtala; farten till
Bredsker gick mycket lyckligt. Nar Lodsens hustru
fick se oss nere vid stranden; sopade hon farstufvan, och satte
hon sedan pa sig en hufva af Cambric, och kom sa emot oss van¬
ligt och gladt, och bad oss stiga in, hon satte genast pa kaffe¬
pannan och under det kaffet kokades voro vi ute, lante oss en
tub af Lodsen, fr att se Nordland aflaégsna sig i fjerran. Efter
att ha skickat sista afskedsh&lsningen till det blott sasom punet
framskymtande Norrland, gingo vi in, och Gumman serverade sitt
kaffe at oss. Hambreus och Lijtnanten birjade ralgera och tala
om kusk och ett tu tre stog en bränvins-flaska på bordet som
Gumman hade skyndat fram, ingen lust hade de väl åt den, men
Gumman var så välvillig och bjöd rätt enträget ändå. Sen foro vi
till Obbola, och under vägen fick jag och Hanna en Citron hvar¬
dera af Donner! Till Emanuells i Obbola gingo vi först in der
bjöds |
ass kaffe med skarpor, vi ata äfven middag der, och till middagen
var det stekt lax samt ägg och smör och god mjölk äfven som pan¬
kakor, men de sparade vi tills vi skulle fara hem, visiter gjorde
vi sen kring hela Obbola, och drucko kaffe mer än vi årkade.
klockan 5 foro vi ifrån Obbola, och kommo kl. 9 till staden. Vi
hade seglat hela vägen, god vind var det fast det inte blåste så
hart. quällen spisade vi hos Södermarks, och Albert och jag spa¬
serade sedan i sagta mak hem. I dag har jag varit aldeles ensam
här hemma, en stund gick jag till Fru Fliuur, och hon talade bara
om hur förnuftig Pappa var som for söderut.

den 11:e Jul. Pastor Nensen med fru, samt Mamsell Nensen har
varit här i dag, jag har spelt på klafver, hvilket, roade Pastorn
i synnerhet, han kom och klappade mig på axellen och sade du är
liten men du kan ändå roa mig. I afton har jag varit hos Ljungbergs
för att fira Elionora, Ericas namsdaq.

den 13:de i gar var Jeanette här och äfven i dag. i quällst när
jag var till Prostegården ett ärende frågdte Proffessorskan om
jag inte ville helsa på dem. hon hade bjudit mig samma afton som

jag var hos Ljungbergs, men då var jag ren bedd dit. Albert skall