OCR Output

126

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Der i de lunder, der Ilions skald och Teiske skalden

Sjöng och Apelles konst penslade gudar till lif;

Der har konsten sitt hem, der skulle vår vän, den begråtne,
Funnit sin egen natur bättre besvarad än här.

Dock - förfädernas jord bortbytas ej kunde. Med mod och

Allvar han sökte hos den fylla sin andes behof.

Snart han äfven förnam, att tiden, för sträf och för hårdhändt,
Sällan var sinnad, som han, - hoppades, kämpade dock.

Derför, o! Du. bortgångne, haf tack för din kamp: den var ärlig
Bottenärlig, som Du. Tack för din heder, din tro.

Komma skall ofta till oss i dufvoskepnad ditt minne,

Nyttigt, att ega, som prof, qvar för en kommande tid.

O, sa lange dannu polstjernan, i silfver Du satt på

Norrlands fana så skönt, sprider sin festliga glans,

Skola, för lärdom och konst och din själs osvikliga heder,

Norrlands söner alltjemt troget bevara din bild.