OCR Output

37

Källa: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Ups. 17/2 1851.
Min gode Far!
Gömd i lugnets lyckliga ro, hwad gor jag?
Hwad fOr nytt bekymmer, som tyst belagrar
Sonens barm, Du undrar och hämmar fåfängt

Tankarnas oro.

Kan Du undra? Djupt i mitt väsens hjertrot
Tränger hon med glödande värman åter,
Hon, mitt lif, den himmelska sjelf, den ädla

Dyrkade sångmön

Englars glädje, jordens och himlens älskling
Allt hon tjusar, mäktigt och outgrundligt;
Hon allena smider en werld i evigt.

Fängslande bojor

Mig hon fängslar. Mild, men för stolt att gäckas;
Fordrar hon blott kärlekens fria hyllning;
Hatar oförsonlig och obeweklig.

Hjertlösa offer

Mig hon himlen skänker, och följd af henne
Lyfter, hänryckt, anden sin lösta winge
Plötsliat genomstrålad af gudaflammans

Mäktiga Låga

Se då flykta fjerran all jordens skuggor;
Underbara bilder af ljus och skönhet,
Tusen fröjder fylla med salig bäfwan

Hela mitt hjerta

Ack, hur ofta ser jag ej då förklarad
Hennes bild, den älskades, som mig skänkte
Lifvets gåfva, vinkande upp till ljusets

Hjerniga rymder!