OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

deri emellanåt biträdes af en sin syster, som skall ha en
ganska lätt penna.

Biskopinnan Franzén, som jag då och då besöker, har bett mig
helsa mina goda Föräldrar. Tusen helsningar, bästa Pappa, till

alla derhemma
från

Theodor

36