OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 30

Johan Anders Linders brevväxling

att dervid intet jota må brista. Nästa år har jag ock hopp om
Bergstedska Legatet. Jag hoppas att detta lån skall bli det
sista, äfvensom att jag efterhand skall befria mig ifrån dem.
Nu kan jag ej få ett på ett mer hyggligt sätt och i en vigtig¬
are tidpunkt.

Men post-timmen slår. Tusen helsningar, Pappa, till alla från

Theodor