OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 27

Johan Anders Linders brevväxling

derpå, belåtna öfwer sin vistelse, men mycket förundrade att ej
här ha funnit något bref från Lady. De begge första dagarna af
samma vecka förspillde jag på samma sätt; Mams. [Euphoos] Håkan¬
sson war då här på besök hos sin bror, Otto.

Med öfverplagget förhåller sig allt rigtigt. Jag glömde ty¬
värr att föranstalta om dess öfversändning. För all del, Pappa,
gör vid tillfälle, min ursäkt! ¬

Genom en nu anländ examinandus från Östersund har jag fått
helsningar från Palmquist och Fredrika med den glada tidningen
att hon är återställd! Lef väl, bästa Pappa, och helsa hjertlig¬
en Mamma, syskonen och alla hemma från

Theodor .