OCR Output

Ant.i marg.:

s.4.

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 24

Johan Anders Linders Brevväxling

Grossh. Testdorffs adress. Skulle han da e} snart resa genom
Stockholm igen, så har dock förmodligen hans Handelshus der någon
agent eller commissionär, åt hvilken han med tillit kan öfverlåta
bestyret méd Pappas requisition.

Har, der vi sa lange haft bart och redan se traden knoppas och
ängarna grönska, förefaller det rätt eget att ännu höra talas om
slädföre. Posternas länge oregelbundna gång ifrån norr har dock
ofta nog påmint oss om den sena, fast ändå så glada och friska
våren i hemorten. Dock vill det vara Pappas raskhet till att utan
minsta påkänning göra sådana vår-resor som den till Löfånger.

Pappa måste nu förlåta mig, om jag blir kort. Mitt arma specimen
hänger öfver mig och jag har nu på flera dagar knappt fått röra
vid det. Dock får jag ej glömma att tacka Mamma för hennes kärkomna

och vänliga rader. Jag har ock

lofvat helsa henne från Fröken Ulfhjelm, som berättat för mig,
att hon dröjer guar här öfver sommaren och möjligtvis först nästa
vår vänder tillbaka. Sofi har lofvat att i tid underrätta mig om
dag och timme, när vi kunna mötas i Sundsvall. Farväl, goda Pappa.
Tusen helsningar till Syskonen, Lady och alla Vänner från Pappas

Theodor