OCR Output

22

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Pappa ej fixerat något maximum. Om jag mins rätt, gick det för
omkring 20 R:dr B:ko.

Jag skrifver nu äfven till Systrarna, af hvilka jag dock nu
har att fordra bref. Moster Jeanette lärer nu vara något jem¬
nare till hälsan. Hon har nu sällskap af Gumman Zeipel och
hennes syster, som inackorderat sig hos henne.

Angelina Fant skänker nu sin Janne helt visst en den käraste
julklapp, han kan önska.

Ett godt nytt år, goda Pappa! och tusen hjertliga hälsningar
till Mamma, syskonen och vännerna från

Theodor