OCR Output

13

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

s.12 under sommaren sysselsatt mig med ett nytt försök, som jag finn¬
er lämpligare såsom specimen än det förra, hwilket nu får ligga
till sig så länge. Jag borde wäl nu kunna berätta något om mitt
lilla försök, men Pappa ursäktar nog om jag håller inne dermed,
tills wi få se, om det alls war wärdt att nämna.

Wimmercrantz reser förmodligen i slutet af månaden till Hernö¬
sand. - Lef väl, bästa Pappa, och helsa Mamma och Syskonen hjert¬
ligen

från

Theodor

Ant. i marg.:
s.12 P.S Om Laxen kommit har jag ej ännu hört. Moster Hannas skall

jag söka fortskaffa.