OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskninasarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

anses såsom oordenetig
eller opålitlig i mina förbindelser. Jag sänder nu härhos 26
R:dr 32 sk, B:co som utgör räntan på 550 R:dr, och hwilken
Pappa torde ha godheten å mina wägar inbetala.

Mera, sasom jag hoppas snart! Lef wäl, basta Pappa och

helsa Mamma, Syskonen, Lagers hjertligen från

Theodor