OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

s.4 glas och ram några silhouetter, föreställande henne och de öf¬
riga då alla ogifta flickorna Heffner. Hon undrade mycket om
Pappa nu kunde påminna sig dessa séancer.

Fortsättningen af Pappas Lappmarksbeskrifning har mycket roat
mig. Mera derom en annan gång. Redactören af Frey, Doc. Bergstedt,
sade sig med särdeles nöje ha läst den.

Hos Kungen, som återreste i förrgår, har jag warit på souper
och dagen derpå hos Kronprinsen, likasom kort förut hos Prinsarna

Oscar och August.

Ant. i marg.:
s.4 De tycktes nu taga afsked från Upsala. - Mitt specimen börjar
nu på att arta sig.
Lef val, goda Pappa, och helsa tusenfallt Mamma, Syskonen,
Tant Lagers och alla vänner från
Theodor