OCR Output

S.

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv
Johan Anders Linders brevväxling

Bra roligt war det, att Pappa kom att skrifwa om Lapparnes
fornseder!
Helsa hjertligen Mamma, Syskonen, Lagers och alla Vänner från

Theodor.