OCR Output

Fast tretti vintrar snögat se’n
hon lefver i mitt hjerta än.
Ty aned bestämda drag, med skarpa,

de barndomsbilder tryckta sta

i skaldens själ: der bo de små

som Aslög i Kung Heimers harpa; a
till dess, som hon, des träda fram
förrådande sin gudastam

med spräktig drägt, med later höga,

och gullgult hår och kungligt "öga +).
Ack! barnets himmel hänger full | 3
med lyror af det réda gull, : ie
och allt hvad mannen diktar sedan, ,

som hjeltar stort, som blommor smått, :

i skönare gestalter gått ee é
bh forbi hans barndomséga redan.

Ännu ibland när vakteln slar ,

melodiskt i dew gröna var, |, :
och månen går ur österhafven, ' så

en valnad stigande ur grafven, © :
och malar dalar, malar berg i
bedröfligt med de dödas färg: | 2
då susar det uti mitt ora, |
då tycker jag mig ännu höre
de gamla, välbekanta ljud rs
om Axel och hans Ryska brud.

+) Volsunga-Sagan c 52.

cunaiaciansaaaemeal

tenet