OCR Output

BEDRE
AE
Ad

Ack! det var hon. Med: kufvad - smärta
hon hviskar, med en röst så matt:

*Godafton, Axe 1, mej ‘godnatt, i | nH 2
ty döden sitter vid amittchjertas: / Ob sej 8b
Spörj icke hvad somsbhitimig fört, «4; Fil
min kärlek blott: har mig förfört.nr 15 wee ¬

| Ack! när den långa natten skymmer, « fe Bör
| och menskan star’ Vid ografvens’ dérr,, ott

hur annorlunda da än: förr : Hö. a “Ase
syns lifvet och dess 'små bekymmer, ;
och blott en karlek skon som var .. \
tas med nar man till himlen gar. Famine cd

- - Den ed ‘du svor jag ville Wetayeur 6 on J vå
nu skall jag den bland stjernor leta, övre Jig

‘der star hon skrifven, jag skall se h ra iiege

bk. din oskuld lika klart som de. — :

Jag vet jag handlat oförsigtigt, ;
jag vet du sörjer mig uppriktigt; © ae SFFR
förlåt mig, för min Orla skull, | vi ; ie
hvar tar du faller pa Tm aes TER | är
Jag har ej bror, ej far, ej moder, |
du var mig far och mor och brod@y sis 00° am
du var mig allt — o Axel svar ; :
. i döden att du har mig kar. : ae
Di svär : hvi skulle jag väl klaga? Frögren a :

Det skönaste utaf sin saga a & uae
~ har lifvet’mig fértaljt. Din mö Fe eg
"får. hon, ej vid ditt hjerta dö? |
Och blir ej hennes stoft förvaradt = SER OM fe9 :
a ; ; : SR

<<