OCR Output

och månen gjöt från bimlätältet:
ner på förödelsen sitt sken. IR kesdo
Längs utmed nattomhöljda viken
"går A xel suckanide bland liken:
. De ligga parvis, man vid man, vw iB bov
hur hårdt omfamna de hvarann !

Vill du ett trofast famntag skida

se ej på kärlekens, der båda :

omarma ömt.chvarann och le: os £4
ga pa ett slagfalt hin och. se ont

hur hatet, under ~dédeng smarta, =

sin ovän trycker till sitt hjerta. © = 38%
Ack! kärlekens och glidjens rus. - hte
de flykta som en yarvinds sus,

men hatet, sorgerna och nöden

de äro trogna uti, döden. = 4
Så suckar han, och plötsligt hör i

en stämma klagande ai natten : 3 i

Jag . törstar, Axel, gif mig hited, ee
och tag mitt afsked forrn jag dor. ah |
Vid denna röst, den-valbekanta, |

han störtar fran bland klippor branta. =>.
och ser — en okänd yngling, stödd : |
mot berget, sårad och förblödd.

Men månen går «aw moln, och lyser

på bleka anletsdrag.: då ryser,

då skriker han med fasans ton:
© terre Jesus, detär hon!