OCR Output

och döden slår beständigt neder =
ohämnad i de glesa leder. . ey i:

Då kommer som den vrede: Thor
med hammaren, med mandomsbiltet, :
si kommer Axel öfver fältet >.
der flykten sprids och fasan bor,” any”
en hjelpens engel sind i nödens - = ; oR
hans bröst är stål, hans: arm är döden, da
Han ordnar striden. Hit och dit Lae ‘Se
han flyger uppå gångarn hvit. pe
» Stån, Svenskar, sluten: edra leder, . fn
Kung Carl har skickat mig till Eder, . Sees.
hans helsning jag till Eder bar,» Ss
Gud och Kung Carl var lésemar’, ooo oc Jee
Gud och Kung Carl” kring. föltet skallar: SR
de höra när der tappre kallar, |
och klippan hvarfran déden gick |. Vä
är stormad i ett ögonbliek. = j FS
Då slockna alla afgrundsgapen, : 5
och fältet sås med lik och vapen,.. , RR
och svärdet rasar blindt, men tryggt,.. son ES :
i nacken på den vilda flykt, cc de ke
och hipne skynda röfvarbanden ick Sia Ce
med kappadt ankartag fran. stranden; ose aaa ,

pineemsneseininanias saeco

NRA

Fö Söllkde sofdr Uitslägertön act eek ob
@en slagtning still och sof pa fältet,