OCR Output

32

men Hjalmars dödssång +) dig ej glémt,
och skaldens bröst dig evigt gömmer. —

: Men redan brinner by vid by, ©
och barnen skrika, ‘qvinnor ere
de känna väl den Ryska fejden,
och klockorna gå rundt i nejden
båd natt och dag förutan ro:
men ack! de väcka ej de döde.
Ve dig, du arma land; du öde,
i grafven dina kämpar bot sor ov
Dock samlar ännu landets fara
. af gubbar och af barn en skara | |
NN va svärd som på Germaniens falt a v
tjent under Gustaf Adolfs fana .
Ke och hillebarder, segervana ; :
den tid de gingo öfver Belt; Ac : =
och en och annan qmtiskedunder , :
| med rostadt las och ittindt tunder.
Det var hvad Svea ägde da,’
en ringa hop, och illa väpnad,
men utan tyekan, utan häpnad |
den gick mot fienden ändå. "=
Be. Men icke man mot man han strider, |
| sitt moln han vidt kring fälten sprider,
och ljungar ifrån Klippans öpp
dit intet mod kan tränga opps ,

pT iii eps Sars,

+) Hervara-Saga c. 5.