OCR Output

a

En höfding för de vilda hopar = I oo Loo

på lif och döds men. öfver båda:

"Der skildes fordom sista gången. a,
ung Hjalmar och skön Ingeborg... has ts

på flottan emot: Nordens skär.

betraktar henne skarpt och ropar:

Mer farlig syns du, mngersven, SSA RON /
för Nordens mör än förrdess män. RNE ts
Hvart helst emot dem vi dig skicke

i skägget gripa de dig icke. mö ; ae
Men kriget kan du lära dig de
af dem i grund: det sänrettikrig spö at AN

RR ELAN

Gud ensam och St. Niclassråda =; os ) es

Och seglen svälla, kölen far, «ao foto toa
i skum utöfver östervågor, NO Sö DV ho eye
och snart i aftonsolens lågor - j = S
stå Sveas berg: än stå de gyar SE eo ; cy
bland biljornas och tidens tummel, sg Ne :
Naturens gamla jattekummel. +=. SER a
De landade vid Sotaskar, <9 ; | :
en strand för trogna hjertan kar. i

ack dog hon sedan utaf sorg = . ss
nar Kampen var till, Oden gingers» 2 aaa = :
och hennes: ande sitter an Se
på klippan, sörjande sin vén,
Du Nordens heucas, Norden iceman
ditt namp i sagans dar berögdt,