OCR Output

_de pantforskrifa, kronor..sinder,, ,.

eer etapa

g
Hon liknade med svärd och’ ‘Bal eee = 5
Gud Amor sjelf förklädd till eo
som Clinias son *) den målad bar
på skölden hlank och spegelklar. rät

» Farväl, du ee bom ised a
En gång med kärlek ochoförsöningsd I vb da
jag kommer väl till dig berets vet ob TR aa
Nu kan jag icke längre ärö na ish it ich pee
tag mig, .o natt, settiadin shojdoenr ch) ait} fol dos
och for mig till mitt hjertas,vin”’, —) oc fa
Der-låg ren då på vändna stränder so rim oy
i ögonvrån af somnad Nord |
Czar Peters stad, dit nu en jord

Då var han ringas i ksinsvika? > ms 5 TS a
han lag, en nyfoddidrakeliked ooi00F soho ot
Men arten röjes hos den unga no! . AR
som ringlar sig i solvaxrn, gand gira... chy
ren kokar giftet i hans, BPM aod ht doo toed a
ren hviser han med, Alufven) tungas:, Shes aes at
Der lastades mot Svearstratdys yr susböb sand
en flotta då med mord och brand}: ) 9) chy ce
Dit styrer nu Maria, fardem)jo,;; - 4 ae

och mellan fanorna och svä iden tied sönd 3
'hon framstår ochien Plura 5 en es