OCR Output

SN

ett svärd, och mannen färdig är. SES ais

Med faran har jag ofta, spelat ea: aes a
om lif och ddd, ett tarningkast vs. oc oe ee ee
Vid gångarn är jag vuxen fast, mgs
och aldrig än mitt lod har felat. ~~ oe ae
Den tanken ger en Gud mig in,

nu Axel, Axel, ar’ du min, pte. wb. far oe
Jag sdker dig i höga Wordentjicasicud . boni 4 ae
jag söker dig kring hela jorden; sr sommes 29 :
fran dal till dal, fran strand till strand, nå net oc 5
och eden från din mund jag tvingar. ¬

Tag mig, o krig, påvdina svingar ov uu ou jas cane
och sätt. mig ner ic Axels land’ 09 £5 cor,2 0-4 .

a

enero smenecerennccecsemcennrennsnenesite ii

» ff

\ SA sagdt, s& gjordt. Beslut och handling’

är ett hos qvinnan. Sin förvandling” ray

hon skyndar. Under krigarns hatt 29 Ae
| hon gömmer sina lockars natt. habs Rn Ta ag A.
Den rika barmen snérs'Pkyller; 5 2055 få RES

med krut och bly hon renseln fyller, |:

och öfver skullrangamjell och fing Fes
| hängs dödens 'synrör, en karbin, så
+ Ur gördeln känd af'Grekens fabekur. borr Cb Nias

merblixtrar nu en krokig sabel, ; ri We
| och rundt kring lipparnathon drape se ef
en skuggning som skall° sktigg- betyda:> SUR
det var som om du ville” pryda |
med sorgeflor ett rosenpar.