OCR Output

Du känner icke séderns lagor.
: Långt bakom dina frusna vågor ¬
: långt bakom dina fjellars snö ; a
SN jag söker dig, du måste dö. . a
Dock — kom ej Axel ifrån Norden
som barn? Han såg ej fosterjorden
sen dess, och långt fran lägrets gny /
den skygga kärleken plär fly. : i
: — Ack! intet sveky blott tro och heder
bo på en panna hvälfd som hans. .
_ Jag sag ifran hans ögas glans oe ES
; i botten på häns hjerta neder, NES
som dagen ser i botten på =
en killa frisk och silfverblay | 9°" Son rbe 4]
Hvi flyr du då? Hvad förestafvar
din ed? Att krossa detta Bröst ?

7 Hvad — men i rymden dör min röst,

= en enka suckande bland grafvar, 0;
bl | en dufva som med” klagan far ' :

kring jord och himmel utan svar.

Ack! skogar susa, böljor rinna ; ” : as
emellan oss, han hér mig cj, | tet oe
2 Hvad? om jag följde honom? Nej ti

det passar icke for en qyinna. —
En qvinna? Hvem vet det?~ Jag bär