OCR Output

den vagn med Janka tistelstången, ;

I skogen göms han, dagen ling, ¬
men natten om han styr sin gang
allt! efter himlahvalfvets kirna . oil ee
vår Nords orubbeliga stjerna, »

vu

och ‘efter | Carlevagnen huld i ES :

) i3 ing bena

som icke vet af. necergangen,

med hjulspik smidda utaf guld. maa
Sa kom han genom tusen faror
emellan fiendernas skaror =
till Malarns kung ee der allt ae

med undran hér ‘den Siewives, A rein es Hör Ar ee
och lemnade bad bref och ‘helsning | hl
i Rådet, som Kung Carl befallt. + ay

Emedlertid i öde salar 4
Maria suckar Axels ; namn.

Hon suckar det i skogens famn es
och lär dess ljud åt berg och dala ar
”Hvad var för ed som "honom: band? »
EnMlicka i hans fosterland,

en äldre kärlek ? Ges det mera a 3 =o
ain en? mitt hjerta jafvar fasts es
Du snöbetäckta Nordens må » Me ee
en af oss begge måste dö