OCR Output

vid Nordens ära, vid de’ stjernor
som stå likt hvita bréllopstarnor
x och lysa genom lunden in!
för jord och himmel ar du mine.
~ i någon vänlig dal, der friden ä
emellan bergen bosatt sig; |
fick lefva och fick dö med dig!

? ; Men ack! en ed,> eh €d mig bivdenx: >
Med hotfull blick, med bleka kinder
ES hon lägger stum sin Kalla’ hand»

emellan våra bröst.i brand:

Förskräcks ej: än kan allt förbytas;' >
den ed vill lösas, icke brytas. '

Jag måste hän. När Maj bärnäs
oss bjuder på sin’ blomsterfest,
då är jag säkert här tillbaka,

| då hämtar jag min brud, min maka.
pe Farväl, du hälften af min själ,

ES farval till dess, ett langt farväl! MH

Ber Med dessa ord han bort sig vänder,
han tar sitt bälte, tar sitt svärd,
och börjar oförskräckt sin färd
igenom Czarens hundra länder.

:

©! den som långt; rätt långt från striden

we