OCR Output

Det klappar i min venstra sida» |
en oro, ljuf ändå att lida so scr ; foo
en längtan till, jag vet>ej livad, tinoic ret DS
så smärtsam och ändå så glad: i boll

Den har ej gräns, deni liar ej syfte, sa

det är som om mig vi (gar lyfters don < }
från jorden, från det låga grus, i
till stjernorna, till Gudars hus'3 © |

och åter som jag fölle nederii:

J kava varelser; ‘till eden: fs) {5 obbel asx ära
J trän som jemte mig växt opp, bör 3
du kulle med din blomstertopp, | © ät BG
du bäck med dina kärlekssångér !- Vt gnetar id
Jag hört, jag sett er tusen gångers! a >

“men likndjd somem,bildstod serpin sto moon tom
nu först, nu först jag-älskar ery t Obs BRS Ee
Det är mig sjelf jag älskar minder,” ’
det iir en kiansla mera, hég in iv ous ; 3
mer ren in f6rr, alltsen .). «” « Har flög: bf
en rodnad 6fver jungfruns. kinder; 0 se

och meningen som ej fick slut
utj en halfsuck taltes ut, — : iy acdsee

Och näktergalen slår i skogen, :
och månen står bak skyn och lyss; > 4

RANN
WI