OCR Output

hon jagar öfver fälten fram;

»oeh strider sina egna strider! +: Hö hig
med oskodd hof, och glids och lider. (3.

I öcknens fria barn, hwuissällt aj
bur skönt ert lif pargrGna: falt)>
Så ropte jag och badiidemibida os 0
hvar gang min gniggande Tartar) «69! a
en betslad slaf, mig Jydigt har © ses
vid sina fria broders sida 3 fö Cm

men skaran lydde ej, och gielö> 1
förbi oss med fovaktlig» blick. ele Shai
Odragligt for min fria anda’ joi! 9\> |
blef slottets evigt enahandaz = © > by
och kriget har jag flitigt lärt: !:1a 13

mot skogens ulf, mot bergens! gamar;
och ofta köpt ur bjérmensivamar * 9) oc
ett lif som då- blef. något värde 26) >

Men ack! Natur, vi ofvervinia’: lent

ej dig: i hydda:som ‘pa throm) )e öl
som sömmerska, som-Amazon, ee RER
din quinna blir ändå en qvinna;

en ranka vissnad, om ej-stödd, ==
ett väsen hvartill hälften felas :

bon har ej sällhetr- som! ej delås => ©.
och hennes fröjd är tvillivg född. 4 >

Sas
mnt