OCR Output

.

I

- Det var som om Naturen sade, yO) TES ares

Då gingo med förtjusta sinnen ver 16 er

bredvid hvarann de unga två. ats De SS
~ Som brudpar veXla ringar, så : fa fy - i

de vexlade sin barndoms minnen. fog NE

Han talte om de glada dar : ay Ob ‘

di i sin moders hus han var, © 7 b ia ss :

det furutimrade, det rida, 00 0 ne

som stod bland tallar högt i Nord, | ap :

och om den kara fosterjord, : ik Don ae ;

de kära syskon, ålla döda. : BR

Han talte om hur mången gang re ie

“den gamla djupa kimpesing, a RR hor ee

med pil och båge" génom Tanden,;

den dunkelgréna äreport , i ap

der våren nyss sitt intåg gjort, Cele hlotuig |
Ur ekarna slog näktergalen, ~ | : rsh
den sången klingade i dalen | vat
så öm, så oskuldsfull, så ren ' | I

som: något .qväde af Branzéa.?. § *vesuaell fur. |. 4

att nisin’ herdestund hon hade;
så lifligt och så/tyst ändå, >; : ;
du kunde bört dess hjerta slå. — AES ö 3

de skinninbundna © “sagoskrifter cs i sl fö
hans längtan väckte till bedrifter, » SET é