OCR Output

NN SS RBS.

HANN

18

Men ack! hon föll hit ner, och sen cs
är icke hennes karlek remy Sidi t aie
; Dock hos den älskade hon känner i
ett drag af fordna himlavanner,
hör deras stämma än en gång u ENE kd
i vårens eller skaldens sång. niel

Då glides ater hennes sinne
Aikt fremlingens fran Schweitz som hor

en nemlandston som återför” rt
hans Alpers och ‘hans’ barndomis Mind =>

e

Det var = afion. Qvillen | lag
och drömde på sin bädd i vester,
och tysta som Egyptens prester nn oe
hegynte stjernorna sitt tåg. ä E 7
Och jorden stod i Stjerneqvällen sg Pere
dycksalig som en brud som står SES ee
med kronan i de mérka har,
och Ter ,och rodnar under pellen. TRA 7;
Af dagens lekar trött och varm ge ÅA EE
Najaden stilla låg oth” ‘myste, + oe
och aftonrodnan satt och lyste, ER
en präktig ros, 1 hennes ben 25
Hvar kärleksgud som legat bunden . :
när solen sken, blef lös och. red
på månens strålar upp och ned