OCR Output

som gå och sucka i det gröna,

en evig trånads konterftj,

med lockar gula såsom solens,

och kinder såsom nattviolens

och ögon som Förgätmigej. “
Hon var ett österns barn : -de "rika |
de svarta lockar lågo lika

en midnatt kring en rosengård, ¬

och glädjens mod, det enda sanna,

stod stolt och ädelt på dess panna

som Segrens bild på Sköldmöns vård.
Dess färg var frisk som konstnarn mean
Auroras i en krans af skålar.

Växt var hon som en Oread,

och gången dansande och glad.

Och höga gingo barmens vågor

af ungdomen och heisan häfd :

en kropp af ros och lilja väfd,'

en själ af idel eld och lågor,

en sydlig sommarhimmel, full

“af blomsterdoft och solens gull.

Der stridde i dess dunkla öga

en himmelsk och en jordisk brand,

Hon blickade så stolt ibland

jam fofurs örn ifrån det höga,